Euskara


Cancion de Benito Lertxundi para el euskera. 
 
Euskara giza ondarea da: komunikazio
eta batasunerako tresna.
Elkar ulertu eta giza helburu gorenera heltzeko beharrezko baliabidea.

Hizkuntzak leuntzen du animalia eta
gizon bilakatzen.
Berak bideratzen elkar laguntza giza
mailan gauzatzeko.
Zentzu horretan hedatzen da herri bakoitzaren beharretara.

Hizkuntza ispilu leiala da,
non kondairan zehar, herri baten
baldintza sozialak isladatzen diren.

Hizkuntzak jakinarazten dio belaunaldi bakoitzari oinarrizko kultura guztia.

Bere hizkuntzarekin hautsi duen herriak tradizioa du errausten eta arima
epeltzen.

Hizkuntzak bere baitan, herri baten
mundua ulertzeko era gordetzen du, herritarrek hitzegiten dutenean.

Euskara, gure hizkuntza, giza ondarea da.

El euskara es patrimonio humano: herramienta
de comunicación y unidad.
Recurso necesario
para entenderse y
llegar al más alto ideal humano.

La lengua
perfecciona al animal
y lo hace hombre.
Ella encauza la ayuda mutua para que se realice en el plano humano.
En este sentido se extiende
a las necesidades
de cada pueblo.

La lengua es espejo fiel,
en el que se reflejan
las condiciones sociales
de un pueblo
a través de la historia.

A cada generación
la lengua enseña
toda la cultura básica.

Pueblo que rompe
con su lengua
es pueblo que destroza su tradición y enfría su alma.

La lengua guarda en sí
el modo de entender
el mundo de un pueblo, cuando sus naturales la hablan.

El euskara, nuestra lengua, es patrimonio
humano.

Comentarios

Entradas populares